Trung tâm mua bán, trao đổi linh kiện điện thoại Vũng Tàu

Ép Tách Màn Hình

facebook twitter Google In ấn

Ép Tách Màn Hình
  Nghĩa Hà mobile nhận ép tách ,thay kính và cảm ứng cácdòng smartphone bằng máy ép chân không - sử dụng keo khô.

iphone, ipod touch


iphone4/4s bể kính giá :150.000
iphone5 bể kính giá :300.000
iphone5c bể kính giá :500.000
iphone5s bể kính giá :500.000
ipodtouch gen 4 :250.000
ipodtouch gen 5 :550.000
iPhone 6 :1500k
iPhone 6 plus :1700k

SAMSUNG


ModelS1 i9000 đen : 350K
ModelS1 i9000 trắng :350K
ModelS1 M110s đen : 350K
ModelS1 M110s trắng : 350K
ModelS2 i9100,i9100G trắng : 400K
ModelS2 i9100,i9100G đen :400K
ModelS2 M250s đen :400K
ModelS2 M250s trắng : 400K
ModelE120 trắng : 600K
ModelE120 đen : 600K
ModelE110s / T trắng : 600K
ModelE110s / T đen : 600K
ModelI717 trắng : 700K
ModelI717 đen : 700K
ModelI727 trắng :600K
ModelI727 đen : 600K
ModelI777 trắng : 600K
ModelI777 đen : 600K
ModelI9250 trắng : 700K
ModelI9250 đen : 700K
ModelI9020 trắng : 600K
ModelI9020 đen : 600K
ModelT959 trắng : 400k
ModelT959 đen : 400K
ModelI9105 xám : 600K
ModelI9105 đen : 600K
ModeI897 trắng : 400K
ModelI897 đen : 400k
ModelI9070 trắng : 500K
ModelI9070 đen : 500k
ModelI997 trắng : 600K
ModelI997 đen : 600k
Modelt989 trắng ,đen : 600K
Modeli9200 6.3 inch mega :1.800K
ModelS3 i9300,i9301,i9300T t999,i747,R513 trắng ,xanh : 550K
ModelS3 mini i8190 trắng , đen : 500K
ModelS4 i9500,i9505,i9502,i317 trắng :700K
ModelS4 xanh đen i9500,i9502,i9505,i317 : 700K
ModelNote 1 n7000 ,E160s,E160L,E160K ,i9220 trắng : 700K
ModelNote 1 N7000 , e160L ,E 160k ,i9220 đen : 600K
ModelNote 1 I717 trắng : 700K
ModelNote i717 đen : 700K
ModelNote 2 N7100,N7102,E250s,N7105,T889,I605.L900 trắng ,đen : 700k

CHÚ Ý : có giá tốt cho cửa hàng !!


Hotline: 0909832789 – 0643600789 ( ANH HÀ ) 0908584747 – 0643533838 ( ANH NGHĨA )